Bezpłatna komunikacja już od 1 I 2024!

Szanowni Podróżni

Informujemy, że decyzją Prezydenta Miasta Zawiercie (w ramach ustaleń z Burmistrzem Miasta Poręba oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz) od 1 stycznia 2024 r. na terenie Gmin Zawiercie, Poręba i Siewierz będą obowiązywały bezpłatne przejazdy osób oraz bezpłatny przewóz regulaminowego bagażu podręcznego i zwierząt domowych w autobusach komunikacji miejskiej ZKM Zawiercie sp. z o.o. (dalej: bezpłatna komunikacja).

Bezpłatna komunikacja dotyczy wszystkich pasażerów korzystających z przejazdu autobusami w granicach powyższych 3 gmin (bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość i wiek podróżnego).

W przypadku Gmin Ogrodzieniec, Kroczyce i Włodowice obowiązują bilety jednorazowe i okresowe oraz ulgi zgodne z następującą taryfą: https://zawiercie-api.bip.net.pl/api/attachments/4378 , jak również ulgi zgodne z następującym zestawieniem: https://zawiercie-api.bip.net.pl/api/attachments/4379

Ważne! Pasażer, który rozpoczyna lub kończy podróż na terenie jednej z ww. gmin, jest obowiązany posiadać bilet jednorazowy lub okresowy uprawniający do przejazdu (lub inne obowiązujące uprawnienie).

Kontrola biletów i dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów w autobusach ZKM Zawiercie sp. z o.o., na terenie gmin, w których obowiązuje system biletowy, będzie prowadzona na wcześniejszych zasadach.

W kwestiach dot. biletów okresowych, zakupionych przed wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji, a obejmujących okres 1. kwartału 2024 r., prosimy o kontakt z rzecznikiem praw pasażera ZKM Zawiercie (e-mail: m.zaremba@zkm-zawiercie.com.pl).

Zielone druczki, wzorowane na biletach, są elementem promocji bezpłatnej komunikacji. Zachęcamy do ich przekazywania jak najszerszej grupie mieszkańców i turystów, jednak zwracamy uwagę, że nie stanowią one dokumentu uprawniającego do jakiegokolwiek przejazdu autobusami ZKM Zawiercie sp. z o.o.

Informacje dot. ochrony Państwa danych osobowych są dostępne tutaj: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych