Pytania i wnioski
Ciekawostki
  • Oprócz przewozu mieszkańców naszego miasta, oferujemy wynajem autobusów na różne imprezy okolicznościowe.dalej 

Ochrona Danych Osobowych

Strona główna » O Firmie » Ochrona Danych Osobowych

wielkość tekstu: A | A | A

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności oraz zasady wykorzystania plików cookies (definicja poniżej) w serwisie internetowym www.zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Serwis lub Strona)

Spółka Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu zawsze dąży do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz stosuje adekwatne rozwiązania organizacyjno-techniczne, których celem jest zapobieganie jakimkolwiek incydentom naruszającym prywatność interesariuszy Spółki.

Wszystkie nasze działania są oparte na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na następujących aktach prawnych:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO);
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zmianami);
3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zmianami).

Dwie kluczowe informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu; ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest:
Maciej Zaremba, tel.: +48 726 325 000, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu
(Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Państwa danych osobowych).

Jakiekolwiek podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane:
1. na podstawie jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie jednoznacznie określonych celów;
2. lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. lub gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4. lub gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
(Prawnym interesem Administratora jest np. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.)

Przydatne definicje:
1. cookies (plik cookie, ciasteczko/a) – to zapisywany w urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon itp.) nieduży plik, w którym są umieszczone różne ustawienia i informacje związane z odwiedzanymi stronami w Internecie i mogą służyć do m.in.: zapisywania ustawień/logowań stron, wyświetlania reklam i zapamiętywania wybranych działań użytkownika i zapamiętywania preferencji użytkownika. Warto zajrzeć: www.wszystkoociasteczkach.pl
2. adres IP – to liczbowy numer identyfikujący zwykle jedno urządzenie podłączone do Internetu (lub sieci lokalnej). Warto zajrzeć: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
3. http, protokół http - czyli protokół (technologia) umożliwiający przesyłanie danych w Internecie. To dzięki http możliwa jest komunikacja pomiędzy klientem (przeglądarką) a serwerem, na którym są wszystkie pliki tworzące serwis internetowy. Dodanie litery s, czyli https to nadal przesyłanie danych, ale już w postaci zaszyfrowanej tak, by nie podejrzała ich osoba trzecia/nieupoważniona.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą tzw. bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie (przesyłane dane są szyfrowane, by nie podejrzała ich osoba trzecia/nieupoważniona – jak opisano powyżej).

Prosimy, by zwrócić uwagę, że na Stronie mogą być opublikowane/zamieszczone zewnętrzne linki, które umożliwiają osobom - odwiedzającym nasz Serwis - dotarcie do innych stron internetowych. Równocześnie: w trakcie korzystania z naszej Strony w urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) mogą zostać zapisane pliki cookies, które pochodzą z innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube), które to pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług/funkcjonalności zw. z zewnętrznymi serwisami.
Każdy podmiot w Internecie indywidualnie określa zasady wykorzystywania plików cookies w swojej Polityce Prywatności, zatem nie mamy wpływu na zasady projektowania/tworzenia/określania celów zewnętrznych plików cookies oraz postanowień zewnętrznych Polityk Prywatności.

Jakie dane gromadzimy w zakresie korzystania ze Strony?
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do naszego serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde Państwa przesłane/skierowane zapytanie/połącznie jest zapisywane w logach serwera (logi to forma elektronicznego rejestru zdarzeń). Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas połączenia z serwerem, charakterystykę nawiązanego połączenia przy pomocy protokołu http(s) (łącznie z ew. kodami błędów), informacje o używanej przeglądarce internetowej i specyfice systemu operacyjnego oraz jego ustawień (a także np. tzw. referer, czyli adres wcześniejszej witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą Stronę za pomocą odnośnika/linku, który został kliknięty).
Ważne! Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi naszą Stronę i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji. Logi są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania Stroną.

Nasza Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zmianami), korzysta również z plików cookies, które są danymi informatycznymi, zwł. plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, smartfon itp.) użytkownika. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz posiadają swój unikatowy numer.

Używamy plików cookies w celu:
ułatwienia Państwu korzystania ze Strony podczas jej przeglądania;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające Stronę z niej korzystają (np. jakie podstrony odwiedzają);
określenia, kto jest nowym, a kto powracającym użytkownikiem;
sprawdzenia czy podczas korzystania z Serwisu wystąpiły problemy z jego użytkowaniem.

W ramach Strony możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
związane z daną sesją połączenia, sesyjne – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie itp.) użytkownika do czasu opuszczenia Strony/wyłączenia przeglądarki;
przechowywane „na stałe”, stałe – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) przez okres wskazany w samym pliku cookie i/lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
własne Strony – pliki cookies, które zamieszczane są w ramach Strony, niepochodzące z zewnętrznych serwisów;
zewnętrzne – pliki cookies, które są zamieszczane przez serwisy zewnętrzne;
niezbędne/podstawowe – pliki cookies, bez których nie jest możliwe pełne korzystanie z Serwisu;
statystyczne/wydajnościowe – pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
funkcjonalne/związane z ustawieniami/preferencjami osoby odwiedzającej - pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie wyborów Użytkownika w zakresie ustawień, preferencji i personalizacji korzystania ze Strony.

Same pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych użytkownika. Ale w naszych zestawieniach statystycznych i analitycznych mogą być umieszczone inne parametry do oznaczeń (np. adres IP), które wykorzystujemy łącznie do zliczania liczby unikalnych odwiedzin Strony czy rodzaju urządzeń wykorzystywanych do połączeń (komputer, smartfon itp.), jednak nie do określania tożsamości użytkowników.

Zakres informacji/plików, które są zbierane automatycznie w trakcie odwiedzin naszej Strony, zależy od indywidualnych ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Prosimy o ich sprawdzenie i wprowadzenie ustawień zgodnych z Państwa preferencjami. W tym celu należy zapoznać się z treścią tzw. „Pomocy”, dostępnej w danej przeglądarce.
Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. przechowywania, modyfikowania i usuwania plików cookies w następujących popularnych przeglądarkach:
w programie Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
w programie Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
w programie Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
w programie Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData
w programie Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
w programie Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Ważne! Całkowite wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne do uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub przechowywania preferencji użytkownika może ograniczyć/utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony (lub jej fragmentów/podstron).

W określonych sytuacjach (np. czasowo dostępne formularze kontaktowe na Stronie) użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko lub pseudonim;
adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu;
nazwa i adres firmy/instytucji/podmiotu, który reprezentuje/w wyjątkowych przypadkach: adres zamieszkania.
Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne (bazuje na zgodzie użytkownika), jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z formularza umieszczonego w Serwisie (np. w trakcie obsługi zgłoszenia, skargi, prośby o kontakt).
Czas przechowywania tak przekazanych danych, jest określony w ostatnim akapicie Polityki Prywatności, jednak zawsze kierujemy się m.in. zasadami minimalizacji danych, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania danych oraz integralności i poufności w rozumieniu przepisów RODO.

Na naszej Stronie wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy ruchu oraz pomiaru aktywności zw. z jej przeglądaniem. Wykorzystujemy je w gł. do celów statystycznych, by sprawdzić częstotliwość odwiedzin Serwisu, a także do jego optymalizacji i rozbudowy. Więcej informacji tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Serwisy zewnętrzne
Facebook
Dane osobowe, które są przetwarzane na naszym fanpage’u w serwisie Facebook.com przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Facebook Ireland Limited, z którym zawarli Państwo umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie Facebook.com i akceptację regulaminu tego serwisu. Więcej informacji tu: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Twitter
Dane osobowe, które są przetwarzane na naszym koncie w serwisie Twitter.com przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Twitter, Inc. (San Francisco, California), z którym zawarli Państwo umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie Twitter.com i akceptację regulaminu tego serwisu. Więcej informacji tu: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Google
Dane osobowe, które są przetwarzane przez nas w ramach usług dostarczanych przez podmiot Google Ireland przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Google Ireland, z którym zawarli Państwo umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie/usłudze dostarczanej przez Google Ireland i akceptację regulaminu tego serwisu/usługi. Więcej informacji tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
Dodatkowo:
YouTube.com
Umieszczanie na naszej Stronie materiałów z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies, które przechowują ustawienia odtwarzacza wideo danego użytkownika za pomocą umieszczonego materiału wideo z serwisu YouTube. Więcej informacji tutaj: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Mapy Google’a (www.google.pl/maps/)
W przypadku korzystania z Map Google’a może wystąpić zewnętrzna prośba, na podstawie adresu IP, o przetworzenie Państwa przybliżonej lokalizacji. Jak zarządzać informacjami o lokalizacji, tutaj: https://support.google.com/accounts/topic/7189122?hl=pl&ref_topic=3382254

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz powiązanych przepisów prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Jak długo przechowujemy Państwa dane zw. z użytkowaniem Strony?
Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania udzielonej nam zgody, skorzystania z prawa do usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Powyższe działania można okazać w dowolny sposób, z którego wynika, że nie życzą sobie Państwo otrzymać od nas jakichkolwiek informacji.
Ważne! Po wycofaniu zgody, skorzystania z prawa do usunięcia danych lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa (np. dla potrzeb dowodowych, współpracy z podmiotami/instytucjami państwowymi). Takie sytuacje są zawsze uregulowane odrębnymi przepisami.
Nigdy również nie będziemy przetwarzali Państwa danych dłużej niż jest to wymagane specyfiką korzystania ze Strony, zasadami współpracy, prowadzonej korespondencji oraz wymogami retencji danych i potrzebami zw. z niezbędną archiwizacją.

Ochrona danych osobowych – informacje ogólne

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, niniejszym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, dalej ZKM.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 RODO, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres: 42-400 Zawiercie ul. Polska 21, lub poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail m.zaremba@zawiercie.eu oraz kontakt telefoniczny tel. +48 726 325 000
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
1) Dla wypełnienia zobowiązań umownych (w zależności od rodzaju usługi) na przejazd komunikacją miejską, w związku z zakupem biletów ,  wynajmów autobusów, usług reklamy, umowy najmu garażu, wiaty, miejsc postojowych, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO)
2) W związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych np.:
-  udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
-  udzielenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej,
-  wystawieniem dokumentów księgowych, w tym wystawianiem i przechowywaniem faktur.
3) Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) np. prowadzenie korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej, rozpatrywanie wniosków, udzielanie wyjaśnień., kontrola biletów, windykacja należności
4) Dane są przetwarzane do celów obejmujących:
a) realizacji usług będących przedmiotem działalności ZKM
b) ustalenia i dochodzenia roszczeń,
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne,
d) dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i klientów obiekty spółki, teren bazy oraz autobusy są monitorowane (obraz i dźwięk jest nagrywany).
5) W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
6) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
• przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
• zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
• badanie satysfakcji klientów,
• dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
• marketing bezpośredni produktów i usług ZKM spółka z o.o..
3. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na ZKM obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kontrolujące,
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ZKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ZKM i wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.
4. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Inspektora Danych Osobowych.
5. Okres przetwarzania (przechowywania) danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:
• w zakresie umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych– do czasu wypełnienia tych obowiązków,
• w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
6.  Osoby, których dane są przetwarzane przez ZKM mają prawo:
• dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. – w tym celu należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych)
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podawanie danych osobowych do ZKM Zawiercie Spółka z o.o. jest dobrowolne jednak zawarcie i realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na wniesione pismo może być uzależnione od przekazania tych danych.
---
UWAGA: Kontrola biletowa jest realizowana przez:
Przedsiębiorstwo Kontroli Biletów i Windykacji Należności "MIR-MAR"
Mirosław Baran
42-400 Zawiercie
Telefon: 690 492 189
Z tym podmiotem została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. W kwestii dot. Państwa danych osobowych w zakresie nakładanych opłat dodatkowych prosimy o kontakt podany powyżej lub w trakcie dyżurów w siedzibie spółki w każdy czwartek od godz. 12:00 do 15:00.

---

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO pasażera Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie ul. Polska 21. (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienie bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym zapewnienie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych regulacji taryfowych zgodnych z Cennikiem Opłat Administratora).
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650); oraz .), a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu (http://www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/artykuly/71), a także Uchwała Nr XLIII/389/17 Rady Miejskiej w Zawierciu wraz z załącznikami (http://www.zkm-zawiercie.com.pl/dokumenty/Uchwala_Nr_389_aktualna.pdf)
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych systemach teleinformatycznych oraz są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) i/lub ze sprzedażą biletów (w tym możliwością skorzystania z uprawnień do ulg).
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym stosowanie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i pozostałe regulacji zgodne z Cennikiem Biletów Administratora), jednak nie dłużej niż 5 lat.
9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. przetwarzania (w tym gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEJ osoby składającej skargę/reklamację na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 42 400 Zawiercie, ul. Polska 21 (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650 z późn. zmianami);
polskie akty prawne służące ochronie konsumenta, w tym: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ujednolicony: Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zmianami);
a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu (http://www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/artykuly/71)
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym w przypadku adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z skorzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., jednak nie dłużej niż 1 rok.
9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. przetwarzania (w tym gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO)
dla kontrahenta spółki: Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
(z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach umowy/współpracy gospodarczej jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy przekaże nam Pani/Pan dane osobowe swoich pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Panią/Pana udostępniona.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 726 325 000, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu. Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO
• w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy (realizacji współpracy gospodarczej) i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy (i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej), jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy/współpracy gospodarczej przez Administratora.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) 
dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeznaczona dla kontrahenta spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 726 325 000, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu. Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie (PODAĆ OPIS TRYBU) pod nazwą: (PODAĆ NAZWĘ).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320 z późn. zm., dalej: Ustawa pzp).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
7. Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
8. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Ma Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
13. Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
14. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kandydata ubiegającego się o pracę w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21, (zwana dalej: Administratorem);
• Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych;
• Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby;
• Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z późn. zmianami), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875. – dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO),
• jak również przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie po uprzednim jednoznacznym wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w systemach teleinformatycznych Administratora i nie są przekazywane osobom trzecim (chyba że taka konieczność wyniknęłaby z odrębnych przepisów prawa).
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji.
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ich usunięcia i prawo sprzeciwu, zażądania ograniczenia/zaprzestania przetwarzania danych (jeśli jest to zasadne) oraz prawo przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to zasadne, technologicznie możliwe i nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata).
9. Najbardziej aktualne informacje dot. ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw są dostępne pod adresem: https://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych przeznaczona dla każdego stażysty odbywającego praktyki w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO): 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, z siedzibą przy ul. ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator); 
1 a. Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z odbywaniem przez Panią/Pana praktyk. 
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (na podstawie Dz. U. z 2017 r. poz. 1644),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zmianami),
oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,
oraz - podpisana jeszcze przed rozpoczęciem praktyk - umowa dot. odbywania praktyk (zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
jak również zgoda wyrażona przez stażystę przed rozpoczęciem odbywania praktyk, zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO (co oznacza, że bez Państwa jednoznacznie wyrażonej zgody dane osobowe nie będą przetwarzane).
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, tel.: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych). 
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych Administratora i mogą być przekazane osobom trzecim (np. operatorom pocztowym, kurierom) tylko w uzasadnionych prawnie przypadkach. 
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z odbywaniem praktyk. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym stażyście na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań zw. z wyborem przyszłego zatrudnienia). 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z odbywaniem przez Panią/Pana stażu, następnie będą trwale niszczone (czas przechowywania wynosi maksymalnie 1 rok, okres ten może być warunkowo wydłużony na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. dla potrzeb postępowania sądowego).
10. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Polska 21, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: (32) 67 234 11
e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl

  • 20191025_095139
  • SOLAR_BOK
  • DSCN9395
  • WP_20190628_11_53_08_Pro
  • DSCN9399_1
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Rozkład jazdy autobusów. Wynajem autobusów. Reklama na autobusach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Pytania i wnioski
Wypełnij formularz kontaktowy

Zobacz jak dbamy o Twoje dane osobowe
Ochrona Danych Osobowych

Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych.

Wersja mobilna