Pytania i wnioski
Ciekawostki
  • Oprócz przewozu mieszkańców naszego miasta, oferujemy wynajem autobusów na różne imprezy okolicznościowe.dalej 
  • W naszej lokacji przy ul. Polska 21, możecie Państwo zakupić paliwo: ON, PB95dalej 

Reklama na autobusach i przystankach

Strona główna » Oferta » Reklama na autobusach i przystankach

wielkość tekstu: A | A | A

REKLAMA NA AUTOBUSACH I PRZYSTANKACH

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016
DYREKTORA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

z dnia 28.01.2016 roku

w sprawie opłat za korzystanie z ekspozycji na autobusach komunikacji miejskiej dla celów reklamowych

Na podstawie art.10 Statutu ZKM zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/28/03 Rady Miasta Zawiercie z dn. 21.01.2003r zarządzam co następuje:

 

 § 1

Z dniem 1 lutego 2016 r. wprowadzam zmianę opłaty za korzystanie:

A. Z ekspozycji zewnętrznych na autobusach z wykorzystaniem powierzchni bocznych i tyłu autobusu z wyłączeniem szyb według poniższego zestawienia:
1. Autobus o długości 7,5 m - 350,00 PLN + VAT / miesiąc
2. Autobus o długości 9,5 m - 400,00 PLN + VAT / miesiąc
3. Autobus o długości 12,0 m - 450,00 PLN + VAT / miesiąc
4. Zleceniodawca przed datą zawarcia umowy wnosi kaucję w wysokości 500,00 PLN
na poczet demontażu reklamy po ustaniu umowy. W przypadku gdy demontażu dokona Zleceniodawca na własny koszt kaucja w całości zostanie zwrócona. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

B. Z ekspozycji wewnętrznych w autobusach w celu umieszczenia plakatów reklamowych w 20 autobusach w ilości 2-4 szt.(format A4 - A2) / autobus – cena  350,00 PLN + VAT / tydzień
Montażu i demontażu plakatów reklamowych dokonają pracownicy ZKM.

C. Ekspozycja reklam wewnętrznych i zewnętrznych wymaga zatwierdzenia przez ZKM.

 

§ 2

W przypadku wyrażenia zgody na ekspozycję powierzchni wewnętrznych Zleceniodawca  zobowiązany jest do dokonania wpłaty całej należności wynikającej z czasu ekspozycji do kasy ZKM lub na rachunek bankowy ZKM Bank Pekao S.A.

35 1240 2975 1111 0010 4315 2921

 

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2016r

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Dyrektora ZKM Nr 08/2011

 

ZATWIERDZAM
DYREKTOR 
MAREK CIEPAJ

 


 

ZARZĄDZENIE Nr  5 / 2016
DYREKTORA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
z dnia 29.02.2016 roku

 

w sprawie: opłat za korzystanie z ekspozycji na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej dla celów  reklamowych.

Na podstawie art.10 Statutu ZKM zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/28/03 Rady Miasta  Zawiercie z dn. 21.01.2003r zarządzam co następuje:

 

§ 1

Z dniem  1 marca 2016 r. wprowadzam zmianę opłaty:

A. Za korzystanie z ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej na powierzchniach bocznych  wiat przystankowych komunikacji miejskiej według poniższego zestawienia:

1. Jedna strona boku wiaty w centrum Zawiercia - 170,00 PLN  +   VAT/miesiąc,

2. Jedna strona boku wiaty poza centrum Zawiercia - 140,00 PLN  +  VAT/miesiąc.

B. Montaż i demontaż plakatów  jest po stronie ZKM. 

 

§ 2

W przypadku wyrażenia zgody na ekspozycję powierzchni ścian bocznych wiat przystankowych Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ustalonej w umowie należności wynikającej z czasu eksploatacji ( minimum za 1 miesiąc) do kasy ZKM lub na rachunek bankowy Bank Pekao S. A. : 35 1240 2975 1111 0010 4315 2921.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 roku.

 

ZATWIERDZAM
DYREKTOR 
MAREK CIEPAJ

ZAŁĄCZNIKI

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Polska 21, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: (32) 67 234 11
e-mail: zkm.zawiercie@gmail.com

  • znak_8
  • znak_7
  • znak_6
  • znak_5
  • znak_3
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Rozkład jazdy autobusów. Wynajem autobusów. Reklama na autobusach. Sprzedaż paliw ON PB 95.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Pytania i wnioski
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna